Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto

Islantilais-suomalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Islannin välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta. Rahasto jakaa apurahoina ja stipendeinä tukea erilaisiin hankkeisiin yhteiskunnan ja kulttuurielämän eri sektoreille.
 
Tukea voivat hakea ammattilaiset, harrastelijat, aikuiset, lapsi- ja nuorisoryhmät. Apurahoja myönnetään mm. yhteistyöhön taiteen ja kulttuurin alalla, tieteelliseen tutkimukseen (erityisesti humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä), opiskelija- ja koululaisryhmien opintomatkoihin sekä toisen maan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseksi. Rahastot antavat etusijan hankkeille, jotka tuovat uusia teemoja ja toimijoita mukaan maiden väliseen monipuoliseen kulttuurivaihtoon.
 
Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto on perustettu vuonna 1975. Rahaston pääoma on 500.000 euroa (2015).
Rahaston hallitukseen kuuluu neljä jäsentä (kaksi kummastakin maasta) sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen nimittivät Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Islannin opetus-, tutkimus- ja kulttuuriministeriö. Rahaston hallitukseen kuuluvat FM Ann Sandelin (puheenjohtaja), kapellimestari Petri Sakari, konsulentti Eiríkur Þorláksson ja Greipur Gíslason. Hallituksen varajäsenet ovat johtaja Pia Michelsson ja neuvonantaja Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir. Toimitusjohtaja Gunvor Kronman toimii rahaston esittelevänä pääsihteerinä. Rahaston sihteeristö sijaitsee Hanasaaren ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa.
islanti suomi rahasto logo pieni