Apurahat - Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto

Rahaston seuraava hakuaika on 1.2.-31.3.2017. Hakemusten tulee koskea hankkeita ja projekteja, joiden on määrä toteutua aikavälillä kesäkuu 2017 – kesäkuu 2018. Päätökset myönnettävistä apurahoista tehdään toukokuun alussa.

Hakemus jätetään rahastolle täyttämällä sähköinen hakemus rahaston verkkosivujen kautta (katso oikealla oleva linkki). Rahasto ei ota vastaan hakemuksia postitse tai sähköpostitse.

Mihin apurahaa voi hakea?

Apurahoja myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joiden tavoitteena on

 •     edistää maiden välistä kulttuurivaihtoa ja kehittää maiden kulttuurielämää
 •     lisätä kiinnostusta suomen kieltä kohtaan Islannissa ja islannin kieltä kohtaan Suomessa
 •     lisätä tietämystä maiden yhteisestä historiasta ja sen jälkeisestä yhteiskuntakehityksestä
 •     käsitellä maiden elinkeinoelämän, yhteiskuntakehityksen ja kulttuurielämän tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia

Millaisiin hankkeisiin apurahaa voi hakea?

Yllä mainitun lisäksi rahasto asettaa etusijalle hankkeet, jotka

 •     kehittävät nykyistä yhteistyötä ja etsivät uusia alueita/verkostoja/kohderyhmiä maiden väliseen vaihtoon tulevaisuudessa
 •     toteutetaan sellaisilla paikkakunnilla Suomessa/Islannissa, joissa tietämys maista/kontaktit maiden välillä ovat suhteellisen vähäisiä
 •     ovat uutta luovia, eikä niitä ole toteutettu aikaisemmin; antavat uuden näkökulman ja välittävät uutta tietoa, uusia tieteellisiä saavutuksia Suomesta/Islannista ja suomalais-islantilaisista suhteista
 •     joilla on mahdollisuus jatkua ja kehittyä
 •     lisäävät kiinnostusta Suomea kohtaan julkisessa keskustelussa Islannissa ja toisinpäin

Mihin apurahaa ei myönnetä?

Hankkeilla tulee olla selvä kahdenvälinen tavoite. Jos tämä ei käy ilmi hakemuksesta, se hylätään. Apurahaa ei myöskään myönnetä hankkeille, jotka ovat jo alkaneet/on toteutettu ennen rahaston tekemää päätöstä.  

Rahasto ei pääsääntöisesti myönnä tukea seuraaviin tarkoituksiin:

 •     tekniseen varustukseen, materiaalikustannuksiin, korjaustöihin, rakentamiseen, muistomerkkeihin tai vastaaviin
 •     hallinnollisiin kustannuksiin tai palkkakustannuksiin, joilla ei ole suoraa yhteyttä hankkeen toteuttamiseen
 •     yleisen opintotuen piiriin kuuluviin peruskoulu-, lukio- tai korkeakoulutason opintoihin
 •     vaihto-opiskeluun, harjoitteluun tai oppilasvaihtoon
 •     urheilutapahtumiin

Hakuohjeet

Lataa rahaston hakuojeet PDF-tiedostona: Hakuohjeet

Myönnettyjen apurahojen maksu

Apurahan saaja lähettää sihteeristölle kirjallisen maksatuspyynnön. Apurahojen käyttöajan mahdollista pidennystä tai käyttötarkoituksen muutosta tulee hakea kirjallisesti.

Hae apurahaa

Hakujärjestelmään

Myönnetyt apurahat 2016

Islantilais-suomalaisen kulttuurirahaston hallitus kokoontui Reykjavikissa 17.5.2016 ja päätti apurahojen  jakamisesta loppuvuodelle 2016 ja alkuvuodelle 2017. Katso myönnetyt apurahat tästä (pdf).