Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston tehtävänä on edistää Ruotsin ja Suomen välistä yhteistyötä kulttuurin ja elinkeinoelämän alalla sekä lisätä näiden maiden keskinäistä tuntemusta.
 
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto perustettiin vuonna 1960 Suomen ja Ruotsin hallitusten päätöksellä. Tuolloin päätettiin, että osa niistä sodanaikaisten velkojen korkomenoista, joita Suomella vielä oli maksettavana Ruotsille, siirrettäisiin molempien maiden kulttuuriyhteistyötä varten perustettavaan rahastoon. Rahaston alkuperäinen pääoma sijoitettiin puoleksi kumpaankin maahan.
 
Rahaston kotisivut osoitteessa www.kulttuurirahasto.net
 
Tänään Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on suurin Pohjoismaissa toimiva kahdenvälinen rahasto.
 
Rahasto on myös Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen päämies. Hanasaaren perustehtävä on muotoiltu niin, että se on yhtenevä rahaston perustehtävän kanssa.
 
Rahaston työtä johtaa hallitus, jonka kuudesta jäsenestä kolme tulee Ruotsista ja kolme Suomesta. Ruotsin ja Suomen hallitukset nimittävät omat jäsenensä rahaston hallitukseen. Kulttuurirahastolla on kaksi jaostoa, yksi Suomessa ja yksi Ruotsissa.
Rahasto SU RU rgb pieni