Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto

Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Tanskan välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta.
 
Rahasto jakaa apurahoina ja stipendeinä tukea erilaisiin hankkeisiin yhteiskunnan ja kulttuurielämän eri sektoreille. Tukea voivat hakea ammattilaiset, harrastelijat, aikuiset, lapsi- ja nuorisoryhmät. Apurahoja myönnetään mm. yhteistyöhön taiteen ja kulttuurin alalla, tieteelliseen tutkimukseen (erityisesti humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä), opiskelija- ja koululaisryhmien opintomatkoihin sekä toisen maan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseksi. Rahastot antavat etusijan hankkeille, jotka tuovat uusia teemoja ja toimijoita mukaan maiden väliseen monipuoliseen kulttuurivaihtoon.
 
Rahastolla on vuosittain myös omaa toimintaa, jonka avulla rahasto nostaa erilaisia, ajankohtaisia aiheita Suomen ja Tanskan väliseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Viime vuoden aikana rahaston tukemissa tilaisuuksissa on keskusteltu mm. suomalaisesta ja tanskalaisesta koulusta, uusista pohjoismaalaisista työmarkkinoilla ja Suomen ja Tanskan elokuvateollisuudesta.
 
Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto on perustettu vuonna 1982. Rahaston pääoma on Suomessa (2015) noin 2 miljoona euroa ja Tanskassa (2014) noin 4 miljoonaa tanskan kruunua. Rahaston hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä (neljä kummastakin maasta), joilla on kullakin henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen suomalaisjäsenet nimittää opetus- ja kulttuuriministeriö. Rahaston Suomen jaoston hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, vuorineuvos Juha Rantanen ja hallituksen jäsenet, baletinjohtaja Kenneth Greve,  Helsingin kaupungin kulttuuripolitiikan osastopäällikkö Veikko Kunnas sekä kirjailija Rosa Liksom. Rahaston Tanskan jaoston hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kunniapääkonsuli Suomen kunniapääkonsulaattissa Kööpenhaminassa Fritz Schur ja hallituksen jäsenet Birte Fangel, lehtori Jakob Steensig ja kirjailija Lise Bidstrup. Rahaston esittelevänä pääsihteerinä toimii toimitusjohtaja Gunvor Kronman.
suomitanska pieni