Sivujen käyttöehdot

Hanasaari – ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen internetsivujen sisältö on suojattu muun muassa Hanasaarelle kuuluvilla tekijänoikeudella ja tavaramerkkioikeudella. Hanasaaren internetsivuilla oleva kuvamateriaali kuuluu joko Hanasaarelle tai kolmannelle osapuolelle.

Hanasaari pidättää kaikki oikeudet internetsivuillaan olevaan materiaaliin. Kaikenlainen Hanasaaren internetsivujen sisältämän materiaalin hyödyntäminen on kiellettyä ilman Hanasaaren etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Hanasaaren tavara- ja liikemerkkien julkaisuun tarvitaan aina Hanasaaren erillinen kirjallinen lupa.

Linkitys muulle kuin kokonaiselle Hanasaaren internetsivulle on kiellettyä. Linkitystä käyttävän yrityksen sivustolta on käytävä ilmi, että kyseinen sivu on osa Hanasaaren internetsivuja, ei linkitystä käyttävän yrityksen oma sivu.

Hanasaari ei ole missään vastuussa sellaisista internetsivuista, joihin Hanasaaren internetsivut on linkitetty tai joihin on linkkiyhteys Hanasaaren internetsivuilta.

Hanasaaren internetsivujen sisältämä materiaali on tarkoitettu ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Internetsivujen sisältö ei välttämättä ole täydellistä tai ajantasaista. Hanasaari pidättää oikeuden päivittää tai sulkea internetsivustonsa ilman eri ilmoitusta.

Hanasaari ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat tai ovat seurausta Hanasaaren internetsivujen tai sen sisältämän materiaalin käytöstä.