Kulturfonden för Finland och Danmark

Kulturfonden för Finland och Danmark har som syfte att främja kontakterna och kulturutbytet mellan Finland och Danmark samt öka kännedomen om respektive länderna i det andra landet.
 
Fonden beviljar bidrag och stipendier till fackmän, amatörer, vuxna samt barn- och ungdomsgrupper för olika samhälls- och kulturprojekt. Bidrag beviljas för samarbete inom konst och kultur, för vetenskaplig forskning (särskilt inom humaniora och samhällsvetenskaper), för student- och skolgruppers studieresor samt för studier av kulturella, sociala och ekonomiska förhållanden i det andra nordiska landet.
 
Kulturfonden för Finland och Danmark har också årlig egen verksamhet där fonden lyfter fram intressanta aktuella spörsmål av bilateralt intresse. Under de senaste åren har man diskuterat bl a den finska och danska skolan, nya nordbor på arbetsmarknad och filmbranchen i Finland och Danmark.
 
Kulturfonden för Finland och Danmark är grundad år 1982. Fondens grundkapital är i Finland (2015) ca 2 miljoner euro och i Danmark (2014) ca 4 miljoner danska kronor. Styrelsen består av åtta ledamöter (fyra från vartdera landet) samt deras personliga suppleanter. Undervisnings- och kulturministeriet i Finland utser de finländska styrelseledamöterna. I fondens finländska styrelse sitter ordföranden, bergsråd Juha Rantanen och styrelseledamöterna, balettchef Kenneth Greve, Helsingfors stads kulturpolitiska avdelningens chef Veikko Kunnas och författare Rosa Liksom. I fondens danska styrelse sitter ordföranden, honorär generalkonsul vid Finlands generalkonsulat i Köpenhamn Fritz Schur och styrelseledamöterna Birte Fangel, lektor Jakob Steensig och författare Lise Bidstrup. Verkställande direktör Gunvor Kronman är fondens föredragande generalsekreterare.
suomitanska pieni