Pressmeddelanden

Hanaforum: Design av formgivningspolitik

Pressmeddelande

Design av formgivningspolitik

 

Tisdagen den 24.4.2012 kl 11.30–14.00

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Hanaholmsstranden 5, 02100 Esbo

 

Behöver vi alls ett nationellt formgivningsprogram? Är det bara vackra ord eller främjar det formgivningsbranschen? Diskussionen är en del av programmet under World Design Capital Helsinki 2012.

 

Evenemanget öppnas av kulturminister Paavo Arhinmäki

 

Diskussionsdeltagare:

Pekka Timonen, VD, World Design Capital Helsinki

Lena Rahoult, museichef, Arkitekturmuseet Stockholm

Robin Edman, VD, SVID – Stiftelsen Svensk Industridesign

Anna Valtonen, rektor, Institutet Designhögskolan, Umeå universitet

Kristian Keinänen, industriell formgivare, Statens formgivningskommission, Finland

Petri Lehto, industriråd, arbets- och näringsministeriet Finland

 

I Finlands nya regeringsprogram fastställs att det nationella formgivningsprogrammet ses över. Det tidigare programmet är nästan 10 år gammalt och kulminerade i det nationella designåret 2005.

 

I Sverige är Handlingsprogrammet för arkitektur, form och design från år 1997 och har inte uppdaterats sedan dess. Inom branschen har det diskuterats livligt om behovet av nya politiska initiativ på området.

 

Simultantolkning svenska-finska.

Kaffe- och smörgåsservering.