Skriv ut

Programkalendern

Mer information och anmälningsblanketter till de enskilda evenemangen hittar du genom att klicka på evenemangets rubrik.
Välj kategori:

Utställning: Pigment och vatten. 17 x nordisk akvarell idag.

E-post Skriv ut

09.05.2014 - 31.08.2014 Hanaholmen, Esbo

Utställningen är en inblick i Nordisk akvarell: en bild av vad som sker i de olika nordiska länderna inom akvarellmålningen just nu. Ett urval akvarellkonstnärer representerar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Sommarfinska - kurser i det finska språket för nordbor

E-post Skriv ut

26.07.2014 - 02.08.2014 Deltagarmaterial | Hanaholmen, Esbo

Välkommen till intensivkurserna i finska och den finländska kulturen på Hanaholmen 26.7–2.8.2014!

Sommarkursen på Hanaholmen

E-post Skriv ut

28.07.2014 - 30.07.2014 Hanaholmen, Esbo

SRO ordnar i samarbete med Nätverket Svenska nu och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland sommarkursen Svenska språket och arbetslivet i slutet av juli 2014.

Preliminärt program, information om kursen och anmälningsblanketten hittar du på SRO:s hemsida.

 

Akvarellkurs

E-post Skriv ut

04.08.2014 - 06.08.2014 Hanaholmen, Esbo

Den idylliska havsmiljön kring Hanaholmens kulturcentrum är som gjord för att bli avbildad i akvarellkonsten. Kursen är avsedd för Nordiska akvarellsällskapets medlemmar.

Konstrundtur på cykel

E-post Skriv ut

23.08.2014 - 24.08.2014 Hanaholmen, Esbo

Evenemanget Konstrundtur på cykel presenterar konstriktningen Straight-On-Medicine-Art som skapats av konstnären Markus Renvall. Nyckelord för riktningen är socialt deltagande, samhällelighet och processaktighet. Evenemanget sammanbinder direkt konstmedicin, cykling och nutidskonst på ett gränsöverskridande och överraskande sätt. Konstrundtur på cykel ordnas i år för sjunde gången.

Benchlearning för rektorer i Finland och Sverige

E-post Skriv ut

27.08.2014 - 29.08.2014 Stockholm

Lärande ledarskap – ledarskap för lärande

Med fokus på barns och ungas framtid

Del 1: 27-29.8, Stockholm

Del 2: 5-7.11, Hanaholmen

The Nordic Film Music Days & SyncSummit Finland 2014

E-post Skriv ut

29.08.2014 - 30.08.2014 Hanaholmen, Esbo

Utställning: Leva, drömma, sväva

E-post Skriv ut

05.09.2014 - 27.09.2014 Hanaholmen, Esbo

Tove Jansson i barndomsmiljön, i tornateljén och Pellinge skärgård

Fotografier av C.–G. Hagström och Per Olov Jansson

Utställningen visar den älskade författaren, bildkonstnären och skaparen av muminfigurerna genom tre centrala miljöer; barndomshemmet på Skatudden, ateljén i Ulrikasborg samt Pellinge skärgård. I Tove Janssons produktion syns intryck från alla miljöer, exempelvis från jugendarkitekturens tornformer men också från skärgårdens skönhet och ensamhet.

Kreativitet i nordiska klassrum

E-post Skriv ut

05.09.2014 - 07.09.2014 Hanaholmen, Esbo

Nordspråk i Helsingfors/Esbo 2014

Det centrala i kursen er kreativitet i klassrummet. Under kursen kommer deltagerne i kontakt med forskellige didaktiska former for kreativitet, som kan anvendes i litteraturundervisningen. De områden som bliver fokusert på er drama, kreativ skrivning, billeder og film som pedagogiske metoder. Kursen giver deltagerne redskap för att øge elevernes læselyst og skrivglæde.

Lanseringsseminarium - de nordiska somalförbunden i Finland

E-post Skriv ut

08.09.2014 - 09.09.2014 Hanaholmen, Esbo

De somaliska föreningarna i Norden har varit aktiva i sina länder och det finns ett tydligt behov av att skapa nordiskt samarbete inom kultur, näringsliv och industri.  Afrikas ställning har förändrats dramatiskt sedan det senaste decenniet både när det gäller bistånd, investeringar och ekonomi. En titt på Afrika ur ett bredare perspektiv visar ändå på både extrema utmaningar och möjligheter. Till utmaningarna hör fattigdom, snabb urbanisering och ojämlikhet

Den senaste tidens tillväxt har skett mycket tack vare att Afrika är en resursrik kontinent och för att exporten av råvaror lyckats. Särskilt söder om Sahara fortsätter den ekonomiska aktiviteten i att expandera: under 2014 uppgår bnp-tillväxten till 5,2 procent, jämfört med 4,7 procent året innan. Afrika anses även vara den yngsta kontinenten i världen: av befolkningen är sjuttio procent under trettio år, samtidigt uppskattas den afrikanska befolkningen växa från 1,1 miljarder i dag till minst 2,4 miljarder fram till 2050. Den urbana befolkningen väntas växa med 350 miljoner fram till 2030.

De somaliska riksförbunden i de nordiska länderna, Finlands Somaliska Förbund, Somaliska Riksförbundet i Sverige och Somalisk Paraply i Norge har bildat ett nordiskt gemensamt förbund, Somaliska Nordiska Förbundet(SNF) med huvudsäte i Helsingfors. Det nya förbundet lanseras under ett seminarium 8-9 september 2014 på Hanaholmen i Esbo, Finland. Fokus ligger på litteratur, företagsamhet, handel, arkitektur samt andra områden där det nordisk-somaliska samarbetet är av betydelse.

Helsinki - Copenhagen. Curating and Designing the City

E-post Skriv ut

10.09.2014 Hanaholmen, Esbo

The seminar is organized to create an interesting and diverse discussion about the topic and concept "city". What makes a city, and what are the key ingredients in creating a city that is sustainable, and friendly to its people? How do you create an environment that allows change to happen, functions well, and allows initiatives to be carried out? The seminar is a part of Helsinki Design Week and is organized in collaboration with The Finnish-Danish Cultural Foundation, The Embassy of Denmark, the City of Helsinki and the City of Copenhagen.

En likvärdig skola för alla

E-post Skriv ut

12.09.2014 - 13.09.2014 Hanaholmen, Esbo

En nordisk konferens för alle parter intresserade av grundskolan: tjänstemän, skoldirektörer, lärarutbildare, föräldrar, organisationer.


Arrangörer: Nordisk Komité for skoleforældre - en frivillig sammenslutning av föräldraorganisationer i Norden, Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland

Möjligheternas Norden III

E-post Skriv ut

15.09.2014 Hanaholmen, Esbo

Kursdag i nordiskt samarbete för deltagare på KAVAKU-kursen, tjänstemän vid ministerierna, den internationella enheten vid Riksdagen och personal på nordiska institutioner och nordiska ambassader.

För mångfald - Goda exempel från nordiska skolvärlden

E-post Skriv ut

23.09.2014 Hanaholmen, Esbo

Ett seminarium om mågfald i skolorna. Arrangeras i samarbete med Pohjola-Norden.

Psalm - sång - samhälle

E-post Skriv ut

01.10.2014 - 04.10.2014 Hanaholmen, Esbo

Internationell hymnologikonferens. Dagarnas fokus kommer att ligga på att med vetenskapliga metoder studera psalmer och sånger i nordisk och baltisk samhällelig kontext.

Barnfilm: Bamse och tjuvstaden

E-post Skriv ut

05.10.2014 Hanaholmen, Esbo

Filmförevisning för barn kl. 11.00.

Nordisk Theraplaykongress Sharing Play

E-post Skriv ut

07.10.2014 - 09.10.2014 Hanaholmen, Esbo

Nordisk Theraplaykongress Sharing Play

Theraplayföreningen i Finland rf. arrangerar, i samarbete med Hanaholmen-kulturcentrum för Sverige och Finland, den första nordiska kongressen i Theraplay. Huvudtalare på seminariet är professor Ed Tronick som gästar Finland för första gången. Seminariedagen den 9 oktober hålls på engelska men tolkning ordnas till såväl svenska som finska.

Barnfilm: Alfons Åberg - Hokus pokus

E-post Skriv ut

16.11.2014 Hanaholmen, Esbo

Filmförevisning för barn kl. 11.00.

LÄSFORUM för modern läskompetens, litteratur och kreativitet

E-post Skriv ut

20.11.2014 - 21.11.2014 Hanaholmen, Esbo

Välkommen till Läsforum den 20-21 november på Hanaholmen i Esbo! Forumet lyfter fram läskompetens, litteratur och kreativitet.

 


Vill du ha information om Hanaholmens evenemang?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!