Ansvar och gränser, Hanaholmen 8-9.2.2010 POLITIK

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland har i samarbete med nätverket Nordiska Pärlor  tagit initiativ till processen med målet att tillföra den aktuella debatten fakta, kunskap, nyanser och nya infallsvinklar.

Public Service är en helhet som är intimt sammankopplad med den nordiska samhällsmodellen och våra gemensamma värderingar. Den kulturbärande funktionen i alla nordiska länder är stark, även om det finns stora skillnader mellan länderna.  Behovet av en demokratisk, jämlik och ekonomiskt hållbar mediestruktur är vi i Norden eniga om – men hur skall denna se ut i framtiden?

Konferensserien ”Ansvar och gränser ”skall stimulera till en gränsöverskridande diskussion. De fem konferenserna, som arrangeras i fem nordiska länder, behandlar fem olika infallsvinklar; politik, kultur, publik, pengar och ansvar. Temana överlappar varandra, och varje konferens utgör en egen helhet, med särskilt fokus på situationen i det land där konferensen hålls.

Hanaholmskonferensen satte igång den tvärgående diskussionen, och belyste både den kulturella, politiska och mediemässiga dimensionen.  Bland de medverkande fanns inspirerande och kunniga personer som Pauli Aalto-Setälä, Ulla Carlsson, Frands Mortensen, Marit Ingves, Nicklas Lundblad, Christian Nissen, Mats Svegfors och Teppo Turkki.

Läs och kommentera konferensbloggen HÄR

Lue seminaariblogi ja kommentoi TÄSSÄ

Program Ohjelma:

Ansvar och gränser 8-9.2.2010 POLITIK konferensprogram

icon Vastuut ja rajat POLITIIKKA ohjelma Hanasaari 8.-9.2.2010

 

Deltagare:

icon Hanaholmen - Anmälda (156.49 kB)

Övriga dokument:

icon Frands Mortensen - Hanaholmen (94.53 kB)

icon Ingves - Hanaholmen (6.06 MB)

icon Mats Svegfors - Hanaholmen (172.5 kB)

icon Nissen Hanaholmen 8.02.10 (1.05 MB)

icon Tom Moring - Hanaholmen (951.5 kB)