Walks in the Steam of Cryosphere

Hanaholmens galleri

|
14.9.2024 10:00 - 27.10.2024 22:00

Ilmaston lämmetessä ikiroudan sulaminen herättää eloon muinoin jäätyneitä mikrobeja. Näitä mikrobeja, erityisesti viruksia, pidetään uhkana nykyisille elonkehille, mutta mitä voisi löytyä sairauden uhkaa korostavan ajattelun tuolta puolen?

Voisiko tätä väistämätöntä kohtaamista tarkastella myös resilienssin näkökulmasta? Miten kohdata nämä aikamatkaajat ja heidän vuosituhansien päähän menneisyyteen ulottuva elämänsä?

Mari Keski-Korsun näyttely on tutkimus ikiroudan sulamisen vapauttamasta elämästä arktisilla palsasoilla ja ilmastonmuutoksen aiheuttamasta muutoksesta eliöiden välisissä suhteissa.  Näyttelyn teokset ovat syntyneet osana Keski-Korsun taiteellista väitöstutkimusta, joka keskittyy lajien välisiin rituaaleihin ja niissä tapahtuviin muutoksiin ympäristökriisien aikakaudella. Kenttätutkimusta hän on tehnyt pääasiassa subarktisella alueella Pohjois-Ruotsissa, Abiskon tieteellisen tutkimusaseman monitieteisessä taiteen ja tieteen tutkimusryhmässä.

Keski-Korsun käyttämiä menetelmiä ovat esimerkiksi (paljain jaloin) kävely ritualisaationa sekä kansanparannus; erityisesti saunassa tehtävä turvehoito, johon on tuotu mukaan pieni määrä ikijään sulamisvettä. Näyttelyssä nähdään video Walking with Permafrost, jossa kävellään mikrobien liikkeitä Storflaket-nimisellä suolla, ja Cryospheric Steams Repository, joka koostuu lukuisissa saunotuksissa kerätyistä näytteistä hikeä, ikijäästä sulanutta vettä sekä turvetta. Kryosfääri näyttelyn nimessä viittaa maapallon kiinteässä olomuodossa oleviin vesiin, kuten (manner) jäätiköihin ja ikijäähän.

Mari Keski-Korsu (s. 1976) on monialainen taiteilija, jonka työskentely pohjautuu yhteistyöhön eri monilajisten yhteisöjen kanssa. Ilmaisuvälineenä on yhdistelmä osallistavaa performanssia sekä visuaalista ja esittävää taidetta. Näyttely on osa Keski-Korsun väitöskirjaa Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksella. Kenttätutkimus on osin toteutettu alkuperäiskansan asuttamalla Saamenmaalla. Mari Keski-Korsu toteaa: ” Kunnioitan maata, vettä ja ilmaa, jotka ylläpitävät ihmisiä, ja kaikkia suhteita heidän välillään.”

Näyttely on osa kokonaisuutta, joka käsittelee keinoja resilienssin luomiseen moninaisten kriisien aikakaudella. Näyttelykokonaisuuden toisessa osassa nähdään ruotsalaistaiteilija Hanna Ljunghin teoksia. Näyttely on saanut Museovirastolta valtionavustusta. Mari Keski-Korsun väitöskirjatutkimusta tukevat Koneen Säätiö, Polaaritutkimuksen sihteeristö sekä Taiteen Edistämiskeskus.

marikeskikorsu.net