Ohjelmakoordinaattori

Svenska nu -verkosto hakee ohjelmakoordinaattoria toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työaika on lähtökohtaisesti 70 %, mutta riippuen henkilön osaamisesta on myös mahdollisuus kokoaikaiseen työaikaan.

Ohjelmakoordinaattorin työtehtäviin kuuluvat ennen kaikkea Svenska nu -verkoston teatteri-, musiikki- ja elokuvatoiminnan koordinoiminen. Sinun pitää pystyä tuottamaan sujuvaa tekstiä kummallakin kotimaisella kielellä. Työkielinä on sekä ruotsi että suomi. Kokemus vastaavista tehtävistä ja kiinnostus graafista muotoilua kohtaan luetaan eduksi. Toivomme, että sinulla on hyvät sosiaaliset taidot ja olet tottunut tekemään yhteistyötä.

Tehtävään valittava henkilö:

  • tuntee kulttuurikentän ja hänellä on kokemusta projektityöstä ja yleisötyöstä
  • on kiinnostunut Ruotsista ja koulumaailmasta
  • hallitsee erinomaisesti ruotsin ja suomen kielen sekä suullisesti että kirjallisesti. Muu kielitaito katsotaan eduksi.
  • on järjestelmällinen, tarkka ja joustava työssään sekä kykenee priorisoimaan ja työskentelemään usean eri asian parissa samanaikaisesti
  • hallitsee viestinnän ja markkinoinnin
  • on valmis matkustamaan

Me tarjoamme:

  • kiinnostavia ja vaihtelevia työtehtäviä dynaamisessa tiimissä
  • kansainvälisen työympäristön

Hanasaari pyrkii rekrytoinneissaan mahdollisimman tasaiseen sukupuolijakaumaan ja monimuotoisuuden lisäämiseen kaikissa henkilöstöryhmissä.

Lisätietoja: projektipäällikkö Mikael Hiltunen, mikael.hiltunen@hanaholmen.fi, puh. 040-620 6006

Lähetä hakemuksesi, jossa on mukana CV ja palkkatoivomus sähköpostitse osoitteeseen rekry@hanaholmen.fi viimeistään 06.06.2019 klo 08.00 mennessä. Merkitse sähköposti otsikolla ”Ohjelmakoordinaattori”.

Svenska nu

Svenska nu -verkosto motivoi ja inspiroi suomenkielisiä lapsia ja nuoria puhumaan ruotsia. Verkosto tarjoaa eläviä kohtaamisia naapurimaamme Ruotsin ja ruotsin kielen kanssa kouluympäristössä. Nostamme esille kulttuurielämysten merkityksen kielen oppimiselle ja pedagogiikalle. Svenska nu toimii kaksikielisen Suomen puolesta ja ottaa kantaa ruotsin kielen opetukseen liittyviin kysymyksiin. Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus koordinoi Svenska nu -verkostoa. 

www.svenskanu.fi