Johto

Hanasaaren päivittäistä toimintaa johtaa toimitusjohtaja Gunvor Kronman.  Hotelli- ja ravintolatoiminnasta vastaa hotellinjohtaja Kai Mattsson.

Hanasaaren yleistä toimintaa hallinnoi johtokunta, johon kuuluu viisi jäsentä Suomesta ja viisi Ruotsista. Puheenjohtajan nimeää Suomen hallitus. Nykyinen puheenjohtaja (vuodesta 2009) on varatuomari Kimmo Sasi.

HANASAAREN JOHTORYHMÄ

Viestintäjohtaja Håkan Forsgård, hotellinjohtaja Kai Mattsson, talousjohtaja Agneta Roine, hallintojohtaja Satumari Hagelberg, toimitusjohtaja Gunvor Kronman ja ohjelmajohtaja Maria Romantschuk. Victor Andersson aloitti uutena ohjelmajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä marraskuussa Maria Romantschukin tilalla. Romantschuk siirtyi joksikin aikaa uusiin tehtäviin ennen eläkkeelle jäämistä vuoden vaihteen jälkeen.