Nordic City Challenge

Nordic City Challenge on kaupunkisuunnitteluun keskittyvä kolmipäiväinen intensiivikurssi ja kilpailu. Tapahtumaan osallistuu 20–25 opiskelijaa kaikista Pohjoismaista, ja siitä saa kolme ECTS-opintopistettä.

Pohjoismaisille opiskelijoille, opettajille, professoreille ja muille johtaville asiantuntijoille suunnatulle kurssille tullaan jakamaan ideoita sekä tekemään yhteistyötä konkreettisessa kaupunkisuunnitteluprojektissa, jossa ratkaisuja etsitään monitieteisen ja -sektorisen yhteistyön keinoin.

Nordic City Challenge tavoitteena on, että opiskelijat syventävät tietämystään kaupunkisuunnittelusta, opettelevat tiimityötä ja saavat tuntumaa konkreettisten ongelmanasettelujen ratkaisemiseen ja hankkeiden toteuttamiseen.

Nordic City Challenge -tapahtumaa hallinnoi Hanasaari, ja projektissa ovat mukana myös Kaupunkiakatemia, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto ja Nordic Sustainable Campus Network (NSCN).

Projektia tukee Nordplus Horizontal -ohjelma vuosina 2016–2018.

Lue lisää Nordic City Challenge -tapahtumasta tästä