Arctic Lead

Arctic Lead on englanninkielinen johtajuusohjelma, joka on suunnattu nuorille suomalaisille ja norjalaisille ammattilaisille, jotka haluavat kehittyä ja kehittää johtajuustaitojaan sekä solmia uusia kontakteja yli rajojen.

Arctic Lead ‑koulutusohjelman osallistujat edustavat yhteiskunnan eri aloja elinkeinoelämästä kulttuuriin. Osallistujille tarjotaan näkökulmia suomalaiseen ja norjalaiseen yhteiskunnalliseen toimintaan ja elinkeinoelämään, ja tarkoituksena on, että nuoret oppivat toisiltaan ja ohjelmassa vierailevilta luennoijilta.

Arctic Lead kestää vuoden ja koostuu kahdesta kaksipäiväisestä opintokokonaisuudesta. Niiden välillä osallistujia kannustetaan yhteistyöhön haastavassa suomalais-norjalaisessa projektissa.