Rahastoassistentti

 

Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

etsii

rahastoassistenttia

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston sihteeristöön. Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto toimii Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen päämiehenä, ja rahaston tarkoituksena on edistää Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä kulttuuri-, yhteiskunta- ja elinkeinoelämän aloilla.

Rahastoassistentti osallistuu myös Hanasaaren hallinnoimien kolmen muun pohjoismaisen rahaston (Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto, Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto, Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto) sihteeristötyöhön.

Rahastoassistentin työmäärä vaihtelee kausittain, ja työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää aloitteellista ja järjestelmällistä työotetta, hyvää paineensietokykyä, palveluhenkisyyttä ja erinomaisia yhteistyötaitoja. Henkilöltä edellytetään myös kykyä työskennellä usean eri asiakokonaisuuden parissa samanaikaisesti.

Rahastoassistentin keskeisiin työtehtäviin kuuluvat apurahahakemusten ja -päätösten hallinnointi ja käsittely, maksuliikenteen hoitaminen, kokouskalenterien koordinointi, matkajärjestelyt sekä erilaiset tiedotustehtävät kuten rahastojen kotisivujen päivitys.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa tutkintoa ja hallinnollista työkokemusta sekä kiinnostusta rahaston tietojärjestelmien kehittämiseen ja pohjoismaiseen yhteistyöhön. Tehtävässä tarvitaan erinomaisia taitoja suomen ja ruotsin kielessä. Muu kielitaito lasketaan eduksi.

Tehtävä täytetään toistaiseksi. Työ alkaa 11.8.2021 tai sopimuksen mukaan. Hyvät mahdollisuudet etätyöhön.

Hanasaari pyrkii rekrytoinneissaan mahdollisimman tasaiseen sukupuolijakaumaan ja monimuotoisuuden lisäämiseen kaikissa henkilöstöryhmissä.

 

Tiedustelut: Hallintojohtaja Satumari Hagelberg, puh. +358 50 3050 854 tai rekry@hanaholmen.fi.

Lisää tietoa toiminnastamme:
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto: www.kulttuurirahasto.net
Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus: www.hanaholmen.fi

 

Vapaamuotoinen hakemus palkkatoivomuksineen sekä CV pyydetään toimittamaan viimeistään 13.6.2021 osoitteeseen: rekry@hanaholmen.fi. Sähköpostin otsikkoon merkintä ”Rahastoassistentti”.