VD Gunvor Kronman

Gunvor Kronman har en lång erfarenhet av ledarskap och internationella uppdrag.

I över 20 års tid har hon innehaft centrala positioner nationellt och internationellt inom såväl den privata, offentliga som ideella sektorn. Sedan 2003 är hon VD för Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

Gunvor arbetar också aktivt som styrelseledamot i bl.a. Finnair, Helsingfors universitet, Kalevala Jewellery, Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm, Konstsamfundet, Crisis Management Initiative (CMI), RAND och Plan International.

Ledarskap, strategisk planering, mentorskap och tvärsektoriella nätverk är några av Gunvor Kronmans specialområden. Hon har också förlänats ett flertal utmärkelser för främjande av förbindelserna mellan Sverige och Finland.

Gunvor Kronman är filosofie magister från Helsingfors universitet och Eisenhower Fellow.