Effektrapporter

Effektrapporterna ger läsaren en inblick i vad Hanaholmen åstadkommit. Vilka är effekterna på omgivningen och samhället i stort?

Här får du en inblick i hur Hanaholmens seminarier tagits emot och på vilket sätt de har påverkat samhällsdebatten.

Hanaholmens effektrapport 2017