Dimensionell Konstellation

Lars-Gunnar Nordström

Rostfritt stål – 1978

I Hanaholmens konstpark finns ett betongpodium som är avsett för temporära konstverk. På denna plats visas Lars-Gunnar Nordströms skulptur ”Dimensionell konstellation” från 1978. Verket ingår i Stiftelsen Pro Artibus samling och är deponerad på Hanaholmen i två år.

Lars-Gunnar “Nubben” Nordström (1924 – 2014) är ett av de centrala namnen i finskt konstliv under efterkrigstiden. Han företrädde den konstruktivistiska riktningen och kan räknas till pionjärerna för nonfigurativ konst i landet. Hans matematiskt konstruerade konstverk med strama uttryck möttes inledningsvis av kritiska röster och oförståelse på hemmaplan, men Nordström kunde framgångsrikt räknas till de för tiden rådande internationella strömningarna. I Hanaholmens konstsamling ingår även Nordströms grafik.

Som en logisk konsekvens av Nordströms undersökningar av rörelse, linje och form i måleriet följde det skulpturala uttrycket; -företrädesvis i syrafritt stål. Att hans rytmiska kompositioner ofta har jämförts med jazz är inte osökt. Nordström samlade på jazzskivor och hans digra samling är legendarisk.