Ekokompass-certifikat

Ett bevis på trovärdigt miljöengagemang 

Hanaholmen har beviljats ett Ekokompass-certifikat, som vittnar om ett engagemang för fortlöpande förbättring av miljön. Certifikatet intygar att Hanaholmen satsar på en effektivare användning av energi, material, vatten, kemikalier och avfallshantering.

Hanaholmens miljömedvetenhet tydliggörs genom följande åtgärder: 

  • Övergång från oljebaserad uppvärmning till fjärrvärme, som är producerad med 100 % förnybara bränslen eller spillvärme
  • Kesko som central leverantör av varor (Kesko återfinns på Global 100-listan över världens mest ansvarsfulla företag)
  • Svanenmärkta putsmedel (Kiilto)
  • Ekologiskt producerade matvaror (mjöl, egg och fårkött), inhemska svampar och bär samt samarbete med närproducenter som Bosgård, som levererar ekologiskt nötkött från fritt betande djur

Dessutom:

  • Hotellets textilier tvättas av inhemsk leverantör
  • Minskat användande av kontorspapper
  • Dimmad utebelysning samt ökad användning av automatisk ljusreglering inomhus
  • Alla utelampor är LED-lampor och även inomhus används i huvudsak LED-ljus

Genom Ekokompass-certifikatet förbinder vi oss också till att förbättra vår energianvändning framöver, bland annat genom att ytterligare minska matsvinnet.