Almedalen: att leda med exempel

Säkerhetsarenan, Visby

|
27.6.2024 16:00 - 17:00

Välkommen till ett seminarium där vi utforskar och delar med oss av framgångsrika exempel från totalförsvarets utveckling.

I en tid av ökande komplexitet och säkerhetshot är det avgörande att stärka våra försvarskapaciteter och samarbeten. Genom att lyfta fram positiva erfarenheter, både från Sverige och Finland, samt betydelsen av företags och kommuners bidrag till vår försvarsförmåga, kommer vi att inspirera till fortsatt utveckling och samarbete.

Medverkande: 

Juha Kilpi, försvarsattaché, Finlands ambassad i Stockholm

Anders Henningsson, säkerhetsskyddschef, Fortifikationsverket

Eric Fugeläng, överantikvarie, Riksantikvarieämbetet

Stefan Wallin, tidigare försvarsminister, Finland

Björn Körlof, Kungliga Krigsvetenspsakademin

Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör, Karlstad kommun

I samarbete med Allmänna försvarsföreningen.

Foto: Elin Nystén, Region Gotland.