Almedalen: hur stärka samarbetet mellan företag och försvar?

Dagens Industris scen, Almedalen

|
25.6.2024 13:30 - 14:00

En osäker omvärld kräver proaktiva lösningar och ledarskap. Vilken roll har våra svenska företag i totalförsvaret och hur ska man förbereda sig för en allt mer osäker omvärld?

Vilka lärdomar finns att dra från den privata sektorn i Finland?
”Det finns ingen uppgift inom totalförsvaret som kan lösas hållbart på lång sikt utan samarbete med näringslivet och industrin.”
Carl-Oskar Bohlin, Sveriges minister för civilt försvar
Medverkande: 

Charlotte Petri-Gornitzka, generaldirektör, MSB

Stig Gustavson, bergsråd

Gunvor Kronman, VD, Hanaholmen

Josefine Rosén, Managing Director, 4c strategies