Annual Hanaholmen Lecture 2021

Hanaholmen, Esbo

|
3.12.2021 09:30 - 12:00

Välkommen på seminarium!

Vilka samband kan vi se mellan universitetens autonomi och regionalt självstyre?

Seminariet är öppet för allmänheten, och riktas i synnerhet till en publik som intresserar sig för samhälls-, utbildnings- och forskningspolitiska frågor i Sverige och Finland.

Olika perspektiv på autonomi – med fokus på regionalt självstyre, fri forskning och universitetens institutionella autonomi.

9.15 Välkomstord: vice-rektor, prof. Heidi Hansson, Umeå univ.  ordförande för HanaAcademy, Gunvor Kronman, vd Hanaholmen och Janne Wikström, projektchef, HanaAcademy

9.30 Prof. Li Bennich-Björkman, Uppsala universitet

– Ett statsvetenskapligt perspektiv på eventuella analogier mellan regional (territoriell eller kulturell) autonomi och universitetens institutionella autonomi.

10.00 Direktör Sia Spiliopoulou Åkermark, Ålands fredsinstitut

– Ålands regionala självstyre som ett autonomiprojekt

10.30 – 10.45 paus

10.45 univ.lektor Janne Holmén, Uppsala univ.

– Utbildningens betydelse för en autonom region.

11.15 Dr. Arto Aniluoto från Helsingfors universitet

– Perspektiv på autonomfrågan för universiteten från sin doktorsavhandling ”At Once so Uniform and so Diverse. A Comparative Study of the Organisational Structures of Well-Established European Universities from 1962 to 2013”.

11.45 – 12.30 paneldiskussion och avslutning    

Efter var sitt inlägg fortsätter seminariet med ett panelsamtal i ca 40 minuter. Seminariet avslutas kl. 12.