Är Norges väg även Finlands?

Online

|
21.6.2022 10:00 - 11:00

Webbinarium 21.6 kl. 10-11 finsk tid (kl. 9-10 norsk/svensk tid)

Kunde ”Norgemodellen” vara något också för Finland då vi snart ansluter oss till Nato? Den frågan har figurerat i Natodebatten då man velat avdramatisera nationella militärpolitiska konsekvenser med ett medlemskap i försvarsalliansen: hur Norge ända sedan 1949 ensidigt nekat till kärnvapenutplacering (i fredstid) och permanenta militärbaser eller utländska trupper på sitt territorium.

Men hur bra har Norgemodellen fungerat för Norge? Har landets roll inom alliansen påverkats av att man sagt nej till vissa element av den kollektiva försvarsförmågan? Eller hade Norge ens varit aktuellt för kärnvapen och baser även om landet själv bett om dem? Har Norge, landet där Nobels fredspris delas ut, kunnat fortsätta agera fredsbyggare ute i världen också som Natoland – just tack vare sina undantag?

Natodebatten fortsätter också efter att Finland och Sverige – på Norges nationaldag 17.5 – beslutade förorda ansökan om medlemskap. Våra anslutningsprocesser har bara börjat, men redan blottat nationella särdrag och villkor som i Sverige uttalats tydligare och tidigare än Finland. Skall man gå med i en klubb genom att först diktera vad man inte kommer att göra som medlem – eller hålla inne med sina krav tills klubben öppnat dörren?

Hanaholmens expertpanel diskuterar tisdagen den 21.6 kl 10.00-11.00 (finsk tid) Norgemodellen ur bland annat militära, diplomatiska och historiska perspektiv.

I panelen deltar Finlands ambassadör i Oslo Mikael Antell, docent Mika Kerttunen, Försvarshögskolan i Finland, generalsekreterare Kate Hansen Bundt, Den norske Atlanterhavskomité och Nina Græger, professor i statsvetenskap vid Köpenhamns universitet och forskare vid Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Stefan Wallin, rådgivare och tidigare försvarsminister, modererar.

Evenemanget är avgiftsfritt, men förutsätter en förhandsanmälan. Anmälan senast 20.6 kl. 12.00 (finsk tid).

Webbinariet arrangeras av Hanaholmen i samverkan med Kulturfonden för Finland och Norge.

Tilläggsinformation: Projektchef Tina Räihä, tina.raiha@hanaholmen.fi