Att knäcka koden 2018

Hanaholmen, Esbo

|
25 - 27.10.2018

Att knäcka koden är en introduktion i nordiska grannspråk och grannspraksdidaktik för lärare och lärarstuderande.

Nordiskt webbmaterial och övrigt stöd för inlärning och undervisning av grannspråk presenteras genom föreläsningar och workshops.

Läs mer>>>

Arrangörer: Svenska nu i samarbete med Hanaholmen, Pohjola Norden och Nordisk Språkkoordination.

Mera information: Projektchef Tiinaliisa Granholm, tiinaliisa.granholm(at)hanaholmen.fi