Inhiberad – Bilateral lärarutbildarträff

Hanaholmen, Esbo

|
10 - 11.9.2018

Evenemanget är inihiberat.

Temat är sambandet och samverkan mellan digitalisering; delaktighet och globalfostran i grundskolan och gymnasiet!

  • Hur skapa en symbios mellan digitalisering och delaktighet i skolan och lärande?
  • Vilka är sambanden mellan lokal delaktighet i skolan och globalfostran i lärandet?

Välkommen att höra om aktuellt i lärarutbildning i Sverige och Finland, ta del av pågående forskning och utvecklingsarbete och diskutera med kolleger i grannlandet! Temat är sambandet och samverkan mellan digitalisering; delaktighet och globalfostran i grundskolan och gymnasiet! Konferensen är den fjärde träffen inom det svensk-finländska nätverket för lärarutbildare. Tanken är att möjliggöra en nära kontakt för utbyte av idéer och erfarenheter kring utbildning och pedagogisk forskning. Syftet är framför allt att främja en kvalitativ utveckling av lärarutbildningen i de båda länderna. I programmet ingår ett besök i en övningsskola.

  • Programmet börjar måndagen den 10.9 kl. 12 med gemensam lunch.
  • Programmet avslutas tisdag 11.9. kl. 13.00 efter lunch.

Deltagaravgiften för deltagande i hela programmet är 100 euro. Den inkluderar övernattning och måltider på Hanaholmen. Deltagande utan övernattning kostar 50 euro.

Facilitator: Pia Mikander, universitetslektor i historiens och samhällslärans didaktik, Helsingfors universitet.

PROGRAM

Måndag 10 september Dag 1

12.00 Lunch, restaurang Johannes, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
13.00 Välkommen, Tytti Isohookana-Asunmaa, pol. dr, styrelsemedlem i Kulturfonden för Sverige och Finland
13.15 Digitalisering och delaktighet i symbios
Two worlds collide? mapping the third space of ICT integration in early childhood education
PhD Pekka Mertala, Uleåborgs universitet
Hur skapa delaktighet för alla – digitaliseringens utmaningar
Marko Kielinen, Uleåborgs universitet
Catarina Player, Göteborgs universitet (tbc)
Diskussion i smågrupper
15.00 Delaktighet och digital programmering i skolan (talare och rubrik tbc)
Diskussion
16.15 Kaffe
16:45 Meningsfulla samband mellan lokal delaktighet och globalfostran i skolan
Pia Mikander, universitetslektor i historiens och samhällslärans didaktik, Helsingfors universitet
Diskussion i smågrupper
18.00 Paus
19.00 Middag, restaurang Johannes, Hanaholmen

Tisdag 11 september Dag 2

8.00 Avfärd från Hanaholmen
8.30 Besök på övningsskola: Det finskspråkiga normallyceet i Helsingfors (https://www.helsinki.fi/sv/ovningsskolor/normallyceum-i-helsingfors)
10.45 Tillbaka till Hanaholmen
11.15 Framtidsperspektiv för lärarutbildningen, sammanfattning, Pia Mikander
12.00 Lunch
13.00 Lärarutbildarträffen avslutas

Konferensspråk: Presentationerna äger rum på svenska och engelska. Frågor kan även ställas på finska.
Arrangörer: Uleåborgs universitet, Göteborgs universitet, Helsingfors universitet, Kulturfonden för Sverige och Finland och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland (HanaAcademy).

Anmäl dig senast 27.8.2018 via länken nedan.

Förfrågningar: programkoordinator Jonna Similä, jonna.simila(at)hanaholmen.fi och projektchef Janne Wikström, janne.wikstrom(at)hanaholmen.fi