Demokratiturné: Digitalisering och flernivådemokrati i Sverige och Finland

Online

|
16.3.2021

Välkommen till ett aktuell webbinarium!

HanaAcademy, som är Hanaholmen forsknings-och utbildningspolitiska samarbetsprojekt, ordnar våren 2021 online-diskussioner vid ett antal svenska och finska universitet med demokratiforskare om deras aktuella forskningsrön.

Professor Elin Wihlborg (Linköpings universitet) och professor Timo Aarrevaara (Lapplands universitet) diskuterar sina forskningsrön om sambanden mellan digitalisering och demokrati i Sverige och Finland.

Bland frågor som Wihlborg och Aarrevaara söker svar på kan nämnas: Hur påverkar digitaliseringen och automatiseringen medborgarnas uppfattning av de olika geografiskt definierade nivåerna i våra demokratier? Och hur påverkas våra medborgerliga identiteter och delaktighet i demokratin då vi engagerar oss digitalt och tar del av olika e-tjänster?

Webbinariet ingår i Hanaholmens demokratiturné 2021 där forskare med demokratitema från svenska och finländska universitet möts i ett online-samtalet. Diskussionen förs på svenska, men frågor och kommentarer kan ställas också på finska och engelska.

16.3.2021 kl. 14.00-15.00 (finsk tid), kl. 13.00-14.00 (svensk tid)


Språk: Svenska.

Evenemanget är avgiftsfritt, men förutsätter en förhandsanmälan.
Anmälan: Senast 16.3.2021 kl. 9 (svensk tid), kl. 10 (finsk tid),
De som har anmält sig får en länk till diskussionen under förmiddagen 16.3.2021.

Tilläggsinformation: Projektchef Janne Wikström, janne.wikstrom(at)hanaholmen.fi