Det nya Norden 2018

Hanaholmen, Esbo

|
27 - 30.5.2018

Välkommen till den andra årgången av det nordiska nätverksprogrammet Det nya Norden i Helsingfors/Esbo, Finland den 27-30.5.2018!

Är du intresserad av miljöfrågor i Östersjön och i Norden? Har du engagerat dig i frågor som havens välmående, teknologi och miljö eller Arktis? Vill du dela med dig av dina erfarenheter och kännedom och lära av andra? Det här är för dig som vill vara med och bidra konkret med förslag på hur vi i Norden och Estland kan motverka klimatförändring och arbeta för hållbarhet.

Programmet riktas till unga (blivande) sakkunniga från den offentliga, privata och tredje sektorn i Norden och Estland! Årets tema är Östersjön och nordiska miljöfrågor. Om du är mellan 22–35 år så kan du vara rätt person att delta i det nordiska nätverksprogrammet Det nya Norden på Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland i Esbo, Finland. Välkommen att ansöka om en plats!

Målet med nätverksprogrammet är att behandla viktiga frågor kring Nordens framtid. Vi utveckla modeller för framtida nordiska handlingsplaner och bidra med konkreta förslag för fortsatt nordiskt arbete. Nätverksprogrammet ska också öka den yngre generationens engagemang i den nordiska gemenskapen och skapa bestående personliga relationer över nationsgränserna. Vi söker dig som antingen i arbetet, studier eller organisationsarbete har engagerat dig i våra teman. Tillsammans kommer ni att arbeta i nordiska mångsidiga team för att komma fram till konkreta förbättringsförslag i Norden för frågor gällande havsmiljö, Arktis, teknologi och miljö.  Programmet kommer att genomföras på nordiska språk och engelska. Teamarbetet kommer att göras på engelska. Frågor kan ställas på alla nordiska språk, finska eller engelska.

Hur väljs deltagarna?
På basis av ansökan väljer programarrangören ut deltagare så att de representerar en mångfald (ålder, kön, bakgrund, erfarenhet) av deltagare. Tre personer per nordiskt land och Estland erbjuds möjlighet att delta i nätverksprogrammet. Max antal deltagare är 18 personer.

Deadline för ansökan är 31.3, men vi behandlar ansökningarna i den takt de anländer. Deltagarna meddelas inom medlet av april om de blivit antagna till programmet. Notera att deltagandet kräver närvaro under alla dagar och ett aktivt deltagande i programmet. Även finska deltagare förväntas övernatta på Hanaholmen. Programmet bekostar deltagarnas resor från de andra nordiska länderna, logi, måltider och program under dagarna.

Läs mera om nätverksprogrammet: Det nya Norden 2018

Programbladet för Det nya Norden 2018

För mer detaljerad information om programmet, se fjolårets video:

Ansökningstiden har gått ut.