Dialog om nya kulturpolitiska riktlinjer i Sverige och Finland

Hanaholmen, Esbo

|
23.4.2018 09:00 - 12:15

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland arrangerar i samarbete med Finlands utbildnings- och kulturministeriet ett seminarium om de kulturpolitiska riktlinjerna på Hanaholmen.

Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho tillsatte hösten 2017 en arbetsgrupp för att dra upp riktlinjerna och målsättningarna för Finlands framtida konst- och konstnärspolitik. Arbetsgruppen granskar konsten och förändringar i dess verksamhetsmiljö och behoven att förändra stödet för konst och till konstnärer. Arbetsgruppen tar avstamp i uppgifter samlade av det Kulturpolitiska forskningscentret Cupore och utlåtanden om ministeriets Kulturpolitikens strategi 2025.

Den konstnärspolitiska utredningen i Sverige om statsstöd och villkor för professionellt verksamma konstnärer blir färdig i slutet av mars. Det pinfärska resultatet av utredningen presenteras vid seminariet.

Dagen erbjuder det finländska konst- och kulturfältet möjlighet till växelverkan och möjligheter att reflektera över den svenska utredningen och skapa sig en helhetsbild av den och möjliga modeller för Finland.  Den finländska arbetsgrupp som drar upp riktlinjer och målsättningar för Finlands kommande konst- och konstnärspolitik medverkar i seminariet.

Dagens program

Kl 8.30-9.00 Kaffe och te

Kl 9.00-9.05 Välkomstord

Kl 9.05-9.50 Den konstnärspolitiska utredningen i Sverige är färdig. Vilka utmaningar finns det i stödet till konstnärer och i att verka som konstnär i Sverige? Vilka är svaren? Särskilda utredaren Ann-Christin Nykvist

Kl 9.50-10.20 Konstnärsliv. Verksamhetsledare Annu Mikkonen, Finlands Tonsättare rf

Kl 10.20-11.00 Vilka förändringar har identifierats i det finländska konstnärliga verksamhetsfältet? Vilka likheter och skillnader finns det inom det finländska och svenska konst- och konstnärsfältet – särdrag inom de visuella konsterna. Specialforskare Maria Hirvi-Ijäs, det Kulturpolitiska forskningscentret Cupore

Kl 11.00-11.30 Scenkonst och statligt stöd – framtidens utmaningar. Verksamhetsledare Hanna Helavuori, Teaterinfo Finland TINFO

Kl 11.30-12.15 Vad slags vägkost ger den svenska utredningen för de finländska riktlinjerna? Vad har det finländska kulturfältet för vägkost att ge? I dialog med publiken. Medverkar: Ann-Christin Nykvist, Annu Mikkonen, Maria Hirvi-Ijäs, Hanna Helavuori och Paula Tuovinen, ordföranden för den finländska arbetsgruppen

Kl 12.15 Slutord

Efter seminariet är du välkommen att njuta av lunch i restaurang Johannes, 24 €/person. I priset ingår förrättssallad, huvudrätt och efterrätt. Anmäl dig till lunchen samtidigt som du anmäler dig till seminariet via länken nedan. Du kan även boka ett hotellrum på Hanaholmen, boka rummet enkelt på nätet.

Seminariet modereras av Jaana Tamminen, Hanaholmen
Språk: finska, svenska. Simultantolkning.
Arrangörer: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, undervisnings- och kulturministeriet
Ytterligare information:
Media: kommunikationschef Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, 040 767 7373.
Övrigt: projektchef Jaana Tamminen, jaana.tamminen(at)hanaholmen.fi, 040 54 54 972.

Anmäl dig senast 16.4.2018 via länken nedan.