En nordisk förbundsstat – Borde Norden föras närmare ett förbund?

Hanaholmen, Esbo

|
24.5.2019 14:00 - 16:00

Vore de nordiska länderna starkare tillsammans i ett internationellt sammanhang? Bland annat detta lyfts upp i det aktuella seminariet.

De nordiska länderna har genom historien alltid varit sammanfogade och samarbetat nära vilket har lett till att våra samhällsstrukturer har utvecklats åt samma håll. Våra värderingar är också mycket lika, vilket gör samarbetet enkelt och naturligt. Det finns dock mycket kvar att göra när det gäller bl.a. rörlighet, lagstiftning och gränshinder. En nordisk förbundsstat skulle kunna lösa dessa brister. Vad skulle grundandet av en nordisk förbundsstat betyda i praktiken? Innebär Brexit en försvagning av EU och förutsätter detta ett närmare samarbete mellan grannländer? Är en nordisk förbundsstat möjlig inom EU? Vore de nordiska länderna starkare tillsammans i ett internationellt sammanhang?

Det nordiska samarbetet och dess relevans
Henrik Wilén, generalsekreterare, Föreningarna Nordens Förbund

Reimagining Norden in an evolving world
Carl Marklund, fil. dr, projektforskare, Södertörns högskola
Peter Stadius, professor, Helsingfors universitet

Nordens roll i EU
Anna Jungner-Nordgren, SFP
Kimmo Sasi, Saml.
Mia Haglund, V
Miapetra Kumpula-Natri, SDP

Moderator: Maria Wetterstrand

Språk: svenska och finska. Ingen simultantolkning.

Efter seminariet fri samvaro i Vinbaren. Deltagarna uppmanas diskutera frågorna: 1. Vad borde göras för att föra Norden närmare ett förbund? 2. Vad kan jag själv göra för att vara med och skapa bättre förutsättningar för ett enat Norden?

Seminariet är avgiftsfritt, men förutsätter en förhandsanmälan.
Anmäl dig via länken nedan.

Arrangörer: Yggdrasil, Hanaholmen, projektet ReNEW – Reimagining Norden in an evolving world och Pohjola-Norden.


Samma dag 24.5 öppnas Lars Lerins utsällning i Galleri Hanaholmen. Öppet dagligen 10-20. Lars Lerin är en av Sveriges mest älskade och uppskattade konstnärer som med sina akvareller målat sig rakt in i svenskarnas hjärtan. Lerins konstverk uppmärksammar allt från djur och nordisk natur till övergivna byggnader och krigshärjade syriska städer. När Lerin förra året ställde ut på Liljevalchs konsthall i Stockholm besöktes utställningen av rekordantalet 190 000 besökare.