Etikseminariet Rätt till (ett gott) liv

Hanaholmen, Esbo

|
26.10.2018 13:00 - 17:00

Vem har rätt till liv, vad är ett gott liv och vad har den allt mer exakta fosterdiagnostiken för konsekvenser för människan och samhället?

FDUV värjer inte för de svåra frågorna, men utlovar heller inga enkla svar. Välkommen på vårt etikseminarium där vi fördjupar oss i frågor kring fosterdiagnostik, människovärde och människosyn.

Program

Kaffe och tilltugg

13.00 Inledningsord
Mikaela Björklund, ordförande för FDUV

13.15 Jämlik och neutral tillgång till information kring fosterdiagnostik – en förutsättning för informerade val
Charlotta Ingvoldstad Malmgren, genetisk vägledare vid Karolinska Universitetssjukhuset och initiativtagare till Svenskt nätverk för information kring fosterdiagnostik

13.55 Vad är ett gott liv, vem kan definiera det och vem har rätt att göra det? Ett teologiskt etiskt perspektiv
Carolin Ahlvik-Harju, forskare i teologisk etik med religionsfilosofi vid Åbo Akademi

14.35 Kaffepaus

15.00 Att ge det första beskedet om funktionsnedsättning (på finska)
Tuire Ulmanen, barnmorska, HNS och Jorvs sjukhus

15.30 Hur vi tänkte när vi fick veta att barnet vi väntar har Downs syndrom – kluvna tankar kring fosterdiagnostik
Mark Niemi, förälder

15.50 Diskussion
Moderator: Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare för FDUV

16.30 Mitt goda liv
Jonas Helgesson har en cp-skada och är författare, föreläsare och ståuppkomiker från
Sverige

Seminariet tolkas till finska och svenska. Utrymmet är tillgängligt för personer med rörelsehinder och det finns tillgång till hörselslinga. Seminariet ordnas i samarbete med Hanaholmens kulturcentrum och Kyrkans central för det svenska arbetet.

Efter seminariet ordnas verksamhetsledare Lisbeth Hemgårds 60-årsmottagning med lätt traktering. Eventuella uppvaktningar kan göras som inbetalning till FDUV:s konto FI24 4055 5452 3514 01 till förmån för våra läger för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Skriv ”Hemgård 60” i meddelandefältet.

Mera information:
Hanaholmen: projektchef Tina Räihä, tina.raiha(at)hanaholmen.fi
FDUV: Matilda Hemnell, matilda.hemnell(at)fduv.fi