Felipe de Ávila Franco: Insolit Solids

Hanaholmen, Esbo

|
8.2 - 24.3.2019

Galleri Hanaholmen har öppet dagligen kl. 10-20, fritt inträde.

Felipe de Ávila Franco förvekligar en utställning där han experimenterat med material som blivit över från industrin. De Ávilas främsta uttrycksmedel är skulpturen, som han behandlar såväl traditionellt som experimentellt. Med sina verk försöker han skapa en materiell dimension som berör människans förhållande till universum.

Felipe de Ávila Franco är född och uppvuxen i Brasilien men han bor och verkar i Helsingfors. Utställningen är en del av samarbetsprojektet mellan Hanaholmens kulturcentrum och Globe Art Point, med syfte att synliggöra nya aktörer på det finländska och svenska konstfältet.

Tilläggsinformation: Programkoordinator Aino Kostiainen, aino.kostiainen(at)hanaholmen.fi

Bild: Felipe de Ávila Franco: Ur serien Plagues, 2017.