Finland och Sverige – starkare tillsammans i Nato

Hanaholmen, Esbo

|
7.11.2022 16:00 - 17:00

Lanseringsseminarium av en ny antologi utgiven av tankesmedjan Frivärld och Konrad Adenauer Stiftung.


18 maj tog en historisk period slut. Finland och Sverige beslutade sig för att slutligen lämna alliansfriheten och söka om medlemskap i Nato.

Med Sverige och Finland som nya Natomedlemmar står vi inför en helt ny säkerhetspolitisk situation i Norra Europa. Aldrig tidigare har alla västliga länder funnits tillsammans i samma försvarsallians. Det här kommer att påverka mycket mera än den svenska och finländska nationella försvars- och säkerhetspolitiken utan kommer också att göra avtryck på hela Nato.

I antologin “Stronger Together – Sweden and Finland on the Road Toward NATO”, från svenska tankesmedjan Frivärld och tyska Konrad Adenauer Stiftung utforskas hur medlemskapet kommer att påverka Finland, Sverige och Nato.

I kapitlen utforskas frågor som hur Finland och Sverige kommer att bidra till Alliansen militärt, vilken specialisering länderna kan komma att få, vilka slutsatser vi kan dra av tidigare utvidgningar, hur Finland och Sverige kommer att se på Natos kärnvapenavskräckning och hur Finland och Sverige kan bidra till Nato när det gäller hybridhot.

Moderator: Stefan Wallin, tidigare försvarsminister

Deltagare:

  • Ann-Sofie Dahl, docent i Internationella relationer och Nonresident Senior Fellow, Atlantic Council
  • Karlis Neretnieks, generalmajor, tidigare rektor Försvarshögskolan i Stockholm, och ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien
  • Patrik Oksanen, senior fellow Frivärld
  • Stefan Forss (TBC), professor och tidigare docent vid Försvarshögskolan i Helsingfors
  • Gunnar Hökmark, ordförande, Frivärld
  • Teija Tiilikainen, direktör Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot
  • Jörg See, biträdande generalsekreterare för försvarspolitik och -planering vid Natohögkvarteret i Bryssel

I samband med seminariet finns det möjlighet att köpa boken till rabatterat pris.

Välkomna!

Arrangörer: Hanaholmen, Konrad Adenauer Stiftung och tankesmedjan Frivärld.