Öppna fönstren mot världen – robustare säkerhet och kultur?

Finlandsarenan, Vaakunan lava, Gallen-Kallelankatu 7

|
26.6.2024 11:00 - 11:45

Vilken betydelse har internationella relationer för Finland och de nordiska länderna i det nya världspolitiska läget?

I Nato är vårt försvar en del av en internationell helhet, men vad tillför gränsöverskridande samarbete kulturen, vetenskapen och det civila samhället? Vad betyder internationellt samarbete för vår övergripande säkerhet?

Arrangörer: Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Nordiska ministerrådet och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland