Finlandsorientering för nordbor 2-6.12.2019

Hanaholmen, Esbo

|
2 - 6.12.2019

Språk- och kulturkurs för studerande och lärare vid Aalborg UCN.

Kursen erbjuder en inblick i Finlands historia, samhällsskick, språkförhållanden samt utbildningssystemet och skolvärlden. I programmet ingår studiebesök på kulturinstitutioner och samtal med lärare, lärarutbildare och blivande lärare.

Arrangörer: Hanaholmen med stöd av Nordiska ministerrådet