Finlandsorientering för Nordbor

Hanaholmen, Esbo

|
30.11 - 3.12.2017

Språk- och kulturkurs för studerande och lärare vid lärarutbildningen UCC Campus Carlsberg, Köpenhamn.

Kursen innehåller en inblick i Finlands samhälle, historia, språkförhållanden samt utbildningssystemet och skolvärlden.

I programmet ingår studiebesök på kulturinstitutioner och samtal med lärare, lärarutbildare och blivande lärare.

Tilläggsinformation: Projektchef Tiinaliisa Granholm, +358 (0)45 120 7818, tiinaliisa.granholm(at)hanaholmen.fi