Finlandsorientering för nordbor 25-29.3.2019

Hanaholmen, Esbo

|
25 - 29.3.2019

Språk- och kulturkurs för studerande och lärare vid lärarutbildningen VIA Århus

Kursen innehåller en inblick i Finlands samhälle, historia, språkförhållanden samt utbildningssystemet och skolvärlden. I programmet ingår studiebesök på kulturinstitutioner och samtal med lärare, lärarutbildare och blivande lärare.

Arrangörer: Hanaholmen med stöd av Nordiska ministerrådet

Tilläggsinformation: Projektchef Tiinaliisa Granholm, +358 (0)45 120 7818, tiinaliisa.granholm(at)hanaholmen.fi