Finlandsorientering för nordbor

Hanaholmen, Esbo

|
12 - 16.3.2018

Språk- och kulturkurs för studerande och lärare vid lärarutbildningen VIA University College i Aarhus.

Kursen innehåller en inblick i Finlands samhälle, historia, språkförhållanden samt utbildningssystemet och skolvärlden. I programmet ingår studiebesök på kulturinstitutioner och grundskola samt samtal med lärare och sakkunniga.

Tilläggsinformation: Projektchef Tiinaliisa Granholm, tiinaliisa.granholm(at)hanaholmen.fi