Finlandsorientering för nordbor

Hanaholmen, Esbo

|
21 - 25.3.2022

För inbjudna gäster.

Språk- och kulturkurs för studerande och lärare vid Københavns Professionshøjskole

Kursen erbjuder en inblick i Finlands historia, samhälle, språkförhållanden samt utbildningssystemet och skolvärlden. I programmet ingår studiebesök på kulturinstitutioner och samtal med lärare, lärarutbildare och blivande lärare.

Arrangörer: Hanaholmen med stöd av Nordiska ministerrådet

Mera information: Projektchef Tiinaliisa Granholm, +358 (0)45 120 7818, tiinaliisa.granholm(at)hanaholmen.fi