Finsk-svensk mötesdag för politiska medarbetare

Hanaholmen

|
25.10.2021 00:00 - 00:00

Endast för inbjudna gäster.

ENDAST FÖR INBJUDNA GÄSTER

Sverige och Finland har en unik relation. Länderna har en lång gemensam historia, sammanflätade ekonomier och liknande samhällssystem. Covid19-epidemin har emellertid synliggjort en del utmaningar i samarbetet, genom att till exempel försvåra medborgarnas rörlighet över gränsen.

De politiska medarbetarna är i en nyckelposition i det bilaterala samarbetet. Hanaholmens nätverk Svenska nu och Sveriges ambassad i Helsingfors arrangerar en finsk-svensk mötesdag den 25-26 oktober 2021 för inbjudna medarbetare. Syftet är att stärka deltagarnas förståelse om den nordiska referensramen och skapa kontakter mellan politiska medarbetare i Sverige och Finland.