Finsk-svenskt försvarssamarbete & säkerheten i Europa

M/S Michael Sars, Visby

|
5.7.2022 09:00 - 10:00

Almedalsveckan: Hur ser det finsk-svenska samarbetet ut i ljuset av Ukraina-kriget och det förestående Natointrädet och hur kan länderna tillsammans möta den allvarliga säkerhetskrisen?

Rysslands krav på att inget land ska utöka sin egen säkerhet på andra länders bekostnad mottogs med förvåning och starka motreaktioner. Vi såg en växande opinion för ett Natomedlemskap både i Sverige och Finland efter Rysslands invasion av Ukraina och nu är en ansökan till försvarsalliansen inlämnad.

Pål Jonson, ordförande försvarsutskottet, Sveriges Riksdag
Oscar Jonsson, fil. dr krigsvetenskap, forskare, Försvarshögskolan
Hanna Ojanen, forskningsdirektör, Tammerfors universitet
Veronica Thörnroos, lantråd, Ålands landskapsregering
Jakob Hallgren, direktör, Utrikespolitiska institutet
Stefan Wallin, tidigare försvarsminister, Finland
Joakim Salonen, försvarsattaché, Finlands ambassad i Stockholm
Karin Wallensteen, tidigare statssekreterare, Statsrådsberedningen
Pär Lager, moderator

I samarbete med Utrikespolitiska institutet

Programmet arrangeras i samverkan med Kulturfonden för Sverige och Finland.