Finsk-svenskt samarbete i lärarutbildningen

M/S Michael Sars

|
5.7.2022 15:20 - 16:10

Almedalsveckan: Hur kan det bästa av två länders högskoleutbildningar föras samman?

Hur kan kvaliteten i lärarutbildningen tryggas med tanke på lärande i skolan?

Vilka policybeslut och gräsrotsinitiativ förutsätter samarbete över nationsgränserna?

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Finland planerar att inleda lärarutbildning enligt finländsk modell på plats i Sverige, i samarbete med Bildningsakademin i Strängnäs och i samverkan med svenska lärosäten.

I samtalet diskuteras sambanden mellan konkreta initiativ och samarbete på policyplan mellan länderna.

Medverkande:

Stefan Wallin; seniorrådgivare och tidigare kultur- och försvarsminister i Finland: Skola och utbildning är centralt för beredskap

Fritjof Sahlström; dekan vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi: Kursplanen och målsättningen med Åbo Akademis lärarutbildning.

Thomas Axelsson; skolchef för Europaskolan i Strängnäs, medlem i styrgruppen för Bildningsakademien i Strängnäs: Bildningsakademin i Strängnäs som en aktör och intressent i lärarutbildningen.

Johanna Ringarp; docent vid Uppsala universitet, universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet: Lärarutbildningen som en del av nationell utbildningspolitik

Anders Söderholm; generaldirektör för Universitetskanslersämbetet: Möjligheter till och begränsningar av samarbete över riksgränser inom lärarutbildningen

Annika Hambrudd, minister med ansvar för utbildningsfrågor

Programmet arrangeras i samverkan med Kulturfonden för Sverige och Finland.