Fiske för ett hållbarare Östersjön!

Hanaholmen, Esbo

|
13.9.2019 10:00 - 12:30

Exempel ur det svensk-finska EU-projektet SEABASED som motverkar övergödningen av Östersjön.

PROGRAM

kl. 10.00 – 10.15 Öppningsanförande: Finlands miljöminister Krista Mikkonen (De gröna) och Sveriges ambassadör i Finland Anders Ahnlid

kl. 10.15 – 10.40 Presentation av hållbara fiskeprojekt: SEABASED
Rosita Brorström, verksamhetsledare för Ålands fiskodlarförening och fiskeprojektet med Åland och Sverige, VD Teija Aho från Guldhaven Pelagiska Ab.

kl. 10.40 – 11.05 Hur definiera hållbart fiske:
kommunikations- och marknadsföringsdirektör Johanna Vepsä från Marine Stewardship Council (MSC); specialforskare Seppo Knuuttila, Finlands miljöcentral och Hanaholmens fiskare Christer Hackman.

kl. 11.05 – 11.30 Hur popularisera vetenskaplig kunskap om hoten mot Östersjön?
Pedagog Elisabeth Lundmark, Baltic Sea Science Center, Skansen

kl. 11.30 – 12.10 Paneldiskussion med bl.a. följande tema och fråga: Hållbart yrkesfiske som motarbetar övergödningen och hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. Vilka är rekommendationerna för konsumtion av fiske och hur lever vi upp till dem i Sverige och Finland?
Med följande medverkande: livsmedelssäkerhetsdirektör Sebastian Hielm från finländska jord- och skogsbruksministeriet och en del av de ovan nämnda.

kl. 12.10 – 12.25 Publikfrågor och diskussion

kl. 12.25 – 12.30 Summering och avslutning

Seminariet är tvåspråkigt (svenska och finska) med simultantolkning.

Seminariet arrangeras i samarbete mellan Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland, John Nurminens Stiftelse och Sveriges ambassad i Finland.

Seminariet är avgiftsfritt, men förutsätter en förhandsanmälan senast 3.9.2019.

Mera information: projektchef Janne Wikström, janne.wikstrom(at)hanaholmen.fi