Fortbildningsdagar för sverigefinländska lärare 2018

Hanaholmen, Esbo

|
3 - 5.5.2018

Genom expertföredrag, workshops och besök får vi ta del av det nyaste i språkundervisning och bekanta oss med skolans och förskolans läroplan och vardag.

Programmet har fokus på en språkmedveten undervisning, aktuell forskning och didaktik i finska som andraspråk.

I programmet bl.a.
Jenni Alisaari, universitetslärare som forskat i sånger och dikter i andraspråksinlärning
Satu Rakkolainen – Sossa, flerspråkighetsforskare och utbildare som fördjupat sig i läsning som stöd för andraspråksinlärning. Hennes föreläsning har fokus på kreativ användning av finsk samtidslitteratur i undervisningen.
Marjaana Gyekye, förskolelärare som specialiserat sig på undervisning av finska för två- och flerspråkiga barn samt språklig och kulturell identitet, medverkar i programmet med en föreläsning och en workshop.
Katri Hansell, FD och forskare vid Åbo Akademi och
Satu Savolainen, gymnasielärare i Leppävirta presenterar forskning och praktik kring projektet
eklasstandem, en virtuell tillämpning av samarbete mellan finsk- och svenskskpråkiga skolor.
Läromaterial presenteras av de finländska förlagen och övriga organisationer som publicerar material för undervisning och föredrag om aktuellt i politik och samhällsdebatt samt kulturprogram ingår i programmet.

Läs programmet här>>>

Pris: SEK 4700. Kursprogram, mat och logi (två nätter i dubbelrum) ingår i priset.
Tillägg för enkelrum SEK 850 (begränsat antal).
Deltagarna betalar själv resorna.
Anmälning senast den 15 mars 2018.

Arrangörer: Sveriges finska lärarförbund SFiL, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
Tilläggsinformation: Projektchef Tiinaliisa Granholm, tiinaliisa.granholm(at)hanaholmen.fi