Fortbildningsdagar för sverigefinländska lärare

Hanaholmen, Esbo

|
13 - 15.10.2022

Välkommen på fortbildningsdagar!

Tema 2022: Nya perspektiv inom ämnet modersmål och språkmedveten utbildning

Fortbildningsdagarna för sverigefinska lärare fokuserar på de nya kursplanerna för ämnet modersmål som träder i kraft på hösten 2022 och språkmedveten utbildning, läskunnighet och läsfrämjande. Vi bekantar oss med språkligt ansvarsfull pedagogik och dess betydelse i ljuset av teori och forskning, samt praktiska övningar som lärare kan använda i sitt eget arbete och undervisningsmaterial som stöder språkutveckling.

Besök på Ode, Helsingfors centrumbibliotek och kulturprogram och ingår i programmet.

Medverkande i programmet:

Nermina Wikström Undervisningsråd, Skolverket / Avdelningen för läroplaner/ Förskola och grundskola
Jenni Alisaari, PhD, Specialforskare, INVEST Research Flagship Center, Åbo Universitet

Ladda ner programmet på svenska här.
Ladda ner programmet på finska här.

Anmälningen sker genom en elektronisk blankett under tiden 8.8.-11.9.2022.

Pris: Kursprogram, kost och logi i dubbelrum 480 euro / enkelrum 570 euro (begränsat antal enkelrum).

Vi förbehåller oss rätt till ändringar. Kursen ordnas ifall pandemiläget tillåter och minimiantalet deltagare uppfylls. Antalet kursplatser är begränsat.

 

Tilläggsinformation: Projektchef Tiinaliisa Granholm, tiinaliisa.granholm@hanaholmen.fi