Fortbildningsdagar för sverigefinländska lärare

Hanaholmen, Esbo

|
13 - 15.10.2022

Välkommen på fortbildningsdagar!

Tema 2022: Nya perspektiv inom ämnet modersmål och språkmedveten utbildning

Fortbildningsdagarna för sverigefinska lärare fokuserar på de nya kursplanerna för ämnet modersmål som träder i kraft på hösten 2022 och språkmedveten utbildning, läskunnighet och läsfrämjande. Vi bekantar oss med språkligt ansvarsfull pedagogik och dess betydelse i ljuset av teori och forskning, samt praktiska övningar som lärare kan använda i sitt eget arbete och undervisningsmaterial som stöder språkutveckling.

Besök på Ode, Helsingfors centrumbibliotek och kulturprogram och ingår i programmet.

Medverkande i programmet:

Nermina Wikström Undervisningsråd, Skolverket / Avdelningen för läroplaner/ Förskola och grundskola
Jenni Alisaari, PhD, Specialforskare, INVEST Research Flagship Center, Åbo Universitet

Ett detaljerat program för fortbildningsdagarna uppdateras på hemsidan i augusti. Anmälningen sker genom en elektronisk blankett under tiden 8.8.-2.9.2022.

Pris: Kursprogram, kost och logi i dubbelrum 480 euro / enkelrum 570 euro (begränsat antal enkelrum).

Vi förbehåller oss rätt till ändringar. Kursen ordnas ifall pandemiläget tillåter och minimiantalet deltagare uppfylls. Antalet kursplatser är begränsat.

 

Tilläggsinformation: Projektchef Tiinaliisa Granholm, tiinaliisa.granholm@hanaholmen.fi

Anmäl dig här