Göteborgs bokmässa: historia med moderna ögon

Göteborgs bokmässa, Yttrandefrihetstorget

|
24.9.2022 14:00 - 14:30

Författaren Kjell Westö och journalisten Anna-Lena Laurén samtalar med Henrik Huldén om tolkningen av det förflutna.

Att använda historien som motiv och miljö. Vem får omtolka det förflutna? Hur skiljer sig författarens, journalistens och politikerns möjligheter att tolka historia från varandra?

Hur lång tid är det mellan nutid och historia?  Kan vi över huvud taget ta av oss nutidsglasögonen?