Gustav Vasas betydelse för Finlands utveckling

Hanaholmen, Esbo

|
2.3.2018 17:00 - 18:30

Vilken betydelse hade Gustav Vasa för Finlands och Sveriges utveckling? diskuteras på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland fredagen den 2.3.2018 klockan 17:00–18:30 med påföljande ”barockmiddag” på restaurang Johannes på Hanaholmen.

I Hufvudstadsbladets serie år 2017 Så formades Finland, beskrivs Gustav Vasa som kungen som drog Sverige (och Finland) ur Kalmarunionen. Utan Gustav Vasa hade kanske den nordiska unionen bestått och Norden varit ett land. Den svenska regenten utövade makt och var en stark härskare och anses ha lagt grunden för det moderna Sverige. Han effektiverade skatteindrivningen, han införde protestantismen och han effektiverade jordbruket. Läget var inte lika välställt i den östra rikshalvan och därför utses Finland ett hertigdöme under sonen Johan.

Hur stor betydelse hade Gustav Vasa egentligen för utvecklingen i Finland? Vilka spår lämnade hans tid på den östra rikshalvan?  Vad från hans tid vid makten bär vi ännu med oss? Och vilken betydelse hade Gustav Vasa för Helsingfors och dess utveckling?

Seminariet arrangeras för att öppna en del av vår gemensamma svensk-finländska historia, som inte berörs så ofta. Detta passar bra in i en kontext där det nutida samarbetet mellan Sverige och Finland jämförs och debatteras och där den nordiska förbundsstaten med jämna mellanrum dyker upp i debatten.

Professor Nils Erik Villstrand, Åbo Akademi och docent Annika Sandén, Stockholms universitet ger sin respektive syn på Gustav Vasas betydelse för våra länders historiska utveckling.

Regissör Ville Sandqvist berättar om Leopold Kozeluchs (1747–1818) barockopera om Gustav Vasa (regent 1523–60) som uppförs i Musikhuset i Helsingfors den 3, 6 och 10.3.2018, med Helsingfors barockorkester. Denna opera antogs vara försvunnen och var och när den eventuellt uppförts finns det inga exakta uppgifter om. Kozeluchs var samtida med Amadeus Mozart och anses på sin tid ha varit mer uppskattad än Mozart.

Hanaholmen arrangerar seminariet i samarbete Kulturfonden för Sverige och Finland och Helsingfors barockorkester. Som moderator fungerar journalisten Staffan Bruun.

Anmäl dig till seminariet via länken nedan senast 2.3.2018. (Hela veckoslutspaketets bokningar ingående seminariet, middag och inkvartering: reception(at)hanaholmen.fi eller 09 435 020.)
Deltagande i det kostnadsfria seminariet förutsätter inte deltagande i middagen.
Seminariets språk är svenska.

Nu har du en perfekt chans att uppleva Hanaholmen i sin helhet. Läs mera om vårt Gustav Vasa-veckoslutspaket här.

Tilläggsinformation: Programchef Maria Romantschuk, +358 (0)40 777 9700, maria.romantschuk(at)hanaholmen.fi