Hanaforum: DEN INRE SÄKERHETEN I SVERIGE OCH FINLAND

Hanaholmen, Esbo

|
12.9.2017 14:00 - 16:00

Vi har upplevt två terrorattacker, i Stockholm i april och Åbo i augusti. Terrorismen i vår närhet väcker frågor om säkerhet och samarbete.

Vilket hot mot våra öppna samhällen innebär det ökade internationella våldet?  Hur kan vi med gemensamma åtgärder förhindra framtida våldsdåd? Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland vill lyfta fram de här frågorna till diskussion i seminariet Hanaforum – säkerheten i Sverige och Finland.

Öppning av seminariet kl. 14.00 – 14.05
Gunvor Kronman, VD för Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

Inledning 14.05 – 14.30
Mats Fridlund, Professor, Aalto-universitetet

Lägeskommentarer 14.30 – 15.00
Anneli Bergholm Söder, chef för operativa avdelningen vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sverige
Ari Evwaraye, strategichef, inrikesministeriet, Finland

Diskussion 15.00 – 16.00
Karin Creutz, forskare, CEREN, Helsingfors universitet
Aleksandra Boscanin, journalist, ledarskribent Göteborgs-Posten
Antti Pelttari, chef för Skyddspolisen i Finland

Fridlund, Bergholm Söder och Evwaraye kommenterar diskussionen och svarar tillsammans med panelen på publikfrågor.

Seminariet modereras av programdirektör Maria Romantschuk och projektchef Henrik Hulden.
Seminariespråket är svenska. Frågor och kommentarer kan ställas på finska eller engelska.

Anmäl dig senast den 11 september via denna länk.

Ytterligare information: Programdirektör Maria Romantschuk, +358 40 777 9700