Hanaforum: Utanförskapets mekanismer

Hanaholmen, Esbo

|
2.3.2018 13:00 - 16:00

Våra samhällen polariseras i allt snabbare takt, både ideologiskt, socialt och ekonomiskt, vilket har resulterat i ett högt antal ungdomar i utanförskap är högre än någonsin. I en europeisk jämförelse ter sig statistiken dock motsägelsefull.

Enligt måttet NEET (Youth not in education, employment or training) är genomsnittet i EU 11,5% medan andelen svenska ungdomar i utanförskap är 6,5% och andelen finländska 9,9%.

Trots den jämförelsevis låga andelen unga i utanförskap ökar det dödliga våldet i gängmiljöer i Sverige och förra året nåddes den högsta nivån någonsin då antalet skjutningar kopplat till kriminalitet uppgick till 300 och andelen mord till 70. I Finland har ungdomskriminaliteten minskat de senaste åren, trots den relativt höga andelen ungdomar i utanförskap.

Vilka är utanförskapets mekanismer? Hur få en person att känna sig som en del av samhället när samhället och omgivningen signalerar det motsatta? Vad kan Finland och Sverige lära sig av varandras erfarenheter vad gäller utanförskap? Hur kan myndighetsvärlden samarbeta med andra organisationer för att förebygga och förhindra utanförskap och kriminalitet? Hur kan utsatta områden förbättras och arbetstillfällen skapas för att unga inte ska hamna i utanförskap? Är strängare straff för unga förövare en väg att gå?

PROGRAM
12.45 Kaffeservering
13.00 Välkomstord
13.10 Ungdomsforskningens perspektiv på utanförskap
Sanna Aaltonen, specialforskare, Ungdomsforskningssällskapet rf
13.40 En Annan Sida Av Sverige
Geir Stakset, grundare, En Annan Sida Av Sverige
14.10 Aktuell författardialog
Eija Hetekivi Olsson, författare till Fuck skolan
Janne Raninen, författare till De kallar mig solvallamördaren
14.40 Paus
15.00 Paneldiskussion Tillsammans mot utanföskap
Eija Hetekivi Olsson, författare
Janne Raninen, författare
Minna Piispa, generalsekreterare, Rådet för brottsförebyggande
Taneli Karinen, socialarbetare, Östra Helsingfors barnskydd
Geir Stakset, grundare, En Annan Sida Av Sverige
16.00 Slutord

Seminariet modereras av Janne Wikström, projektchef och Jonna Similä, programkoordinator, Hanaholmen

Språk: Finska, svenska. Simultantolkning.
Arrangörer: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Ungdomsforskningssällskapet rf
Ytterligare information: Media: kommunikationschef Håkan Forsgård, hakan.forsgard@hanaholmen.fi,
040-7677373, övrigt: projektchef Tina Räihä, tina.raiha@hanaholmen.fi, 040-5636846.
Samarbetspartner: Lind&co

Anmäl dig senast 21.2.2018 via länken nedan.