Hanaholmen på Göteborgs bokmässa 2020

Forskartorget

|
25.9.2020

Bokmässan i Göteborg och arenan Forskartorget arrangeras på distans och digitalt fredag 25.9.2020.

Hanaholmen har under 2010-talet producerat innehåll för Forskartorget på Bokmässan om forskningssamarbete mellan Sverige och Finland och andra aktuella vetenskapliga frågor i våra länder. I september 2020 ordnar vi två diskussioner på Forskartorget.

1. Att lära på resa: För- och nackdelar med exkursionspedagogik med Förintelsen som tema

25.9.2020 kl. 11:50-12:20 finsk tid, kl. 10:50-11:20 svensk tid

Ta del av programmet här

I en värld med ökad språksvaghet, minskande erfarenhet av att läsa långa texter, och parallellsamhällen får lärare allt svårare att bemöta konspirationsteorier och extremism. Att lära sig om demokrati, tolerans och moraliskt ansvar utanför klassrummet kan vara en väg att gå för att nå fram till kommande generationer.

Resor till Förintelsens minnesplatser är en stor verksamhet och det är många, inklusive statsminister Stefan Löfven som kan vittna om de starka intryck som sådana resor kan ge. Forum för Levande historia och Svenska kommitteen mot antisemitism har sedan ett par år statliga uppdrag för att genomföra och systematisera studieresor till minnesplatser för nazismens offer. I Norge har resor genom privata turoperatörer genomförts i stor skola i många år. Men, fungerar det? Vilka element måste vara närvarande för ökat lärande? Vilka för och nackdelar finns i relation till klassrumspedagogik? Vad är den långsiktiga effekten av studieresan?

Medverkande: Stefan Andersson, projektledare Forum för Levande historia, Vibeke Kieding Banik, Undervisningsleder HL-senteret, Hannu Salmi, forskningsdirektör vid Helsingfors universitet.

Arrangör: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland och Voksenåsen – center för norsk-svenskt samarbete


2. Tilliten i dagens samhällen i Norden utgående från våra uppfattningar av och kunskaper om varandra

25.9.2020 kl. 15:20-15:50 finsk tid, kl. 14:20-14:50 svensk tid

Ta del av programmet här

Studier om hur vi nordbor upplever varandra och vilka kunskaper vi har om varandra genomförs med jämna mellanrum. Hur ter sig tilliten till grannländerna i ljuset av de här undersökningarna? Vad kan vi förvänta oss av framtiden – har tilliten till varandra naggats i kanterna av coronakrisen? Anders Eriksson, direktör för Finlandsinstitutet i Stockholm och med en lång erfarenhet av diplomati och i Norden diskuterar ämnet med forskare från Sverige, Finland och Norge.

Arrangör: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland; Finlandsinstitutet i Stockholm och Voksenåsen – center för norsk-svenskt samarbete


Ta del av hela programmet på www.forskartorget.se