HAnalys 2019: Sverige, Finland och Europa

Hanaholmen, Esbo

|
29.1.2019

För inbjudna gäster

Det stundar val till Europaparlamentet. Valet i maj 2019 och finska ordförandeskapet som inleds i juli 2019 aktualiserar debatten i Sverige och Finland om våra länders roller i ett EU som omskakas av splittring men där också nya samarbetsformer gror. Leder den politiska och ekonomiska utvecklingen i EU länderna åt olika håll? Den europeiska sammanhållningen möter nya utmaningar efter Brexit. Riskerar sammanhållningen kollaps p.g.a. disharmoni i värdefrågor som rättsstatsutveckling, migration och mänskliga rättigheter?

USA:s agerande har både politiska och framför allt ekonomiska konsekvenser för Europa. Är det så att den transatlantiska axeln som varit dominerande sedan världskrigen nu håller på att luckras upp och ersättas av något annat? Klarar Europa av att leda utvecklingen? Borde Europa odla nya partnerskap? Vilket ansvar ska Finland och Sverige ta för EU:s utveckling?

Moderator: Peter Nyman

8.30 Kaffeservering

9.00 Inledning: Gunvor Kronman, VD, Hanaholmen

9.10 Finland och Europa
Utrikesminister Timo Soini, Finland

Sverige och Europa
Utrikesminister Margot Wallström, Sverige

Key note: Europas framtid
Ryan Heath, political editor, POLITICO Europe

10.10 Norden och Europa i en global värld
Carl Bildt, tidigare statsminister och utrikesminister
Paavo Lipponen, tidigare statsminister

Paus

11.00 Varför är Europa viktigt för Norden?
Medverkan av finländska och svenska parlamentariker
Lars Adaktusson, (KD) ledamot av utrikesutskottet Sveriges riksdag, tidigare Europaparlamentariker
Karin Enström, (M) ledamot av EU-nämnden Sveriges riksdag, tidigare försvarsminister
Pyry Niemi, (S) ledamot av utrikesutskottet Sveriges riksdag
Katri Kulmuni, (C) ledamot av Stora utskottet Finlands riksdag
Ville Niinistö, (Gröna) led. av Stora utskottet Finlands riksdag, tidigare miljöminister och ordf Gröna förb.
Nils Torvalds, (SFP) Europaparlamentariker, vice ordförande ALDE-gruppen
Erkki Tuomioja, (SDP) ledamot av utrikesutskottet Finlands riksdag, tidigare utrikesminister

12.30 Utrikesministrarna avslutar HAnalys 2019


Språk: engelska, svenska och finska med simultantolking.
Tilläggsinformation: Projektchef Tina Räihä, tina.raiha(at)hanaholmen.fi